Ergebnisse 1 - 7 von 7

TDi Turbolader

GT22V VNT22 2,5 TDI T4 AHY, AXG - v1

AXG / AHY Upgrade Turbolader - 225 PS

Brutto-Verkaufspreis: 1079,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:172,28 €

GT22V VNT22 2,5 TDI T4 AHY, AXG - v2

AXG / AHY Upgrade Turbolader - 260 PS

Brutto-Verkaufspreis: 1179,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:188,24 €

GT22V VNT22 2,5 TDI T4 AHY, AXG - v2 "GTB"

AXG / AHY Upgrade Turbolader - 270+ PS "wie GTB2260VK"

Brutto-Verkaufspreis: 1399,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:223,37 €

GT22V VNT22 2,5 TDI T4 AHY, AXG - v3 "GTB"

AXG / AHY Upgrade Turbolader - 300 PS

Brutto-Verkaufspreis: 1449,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:231,35 €

K14 ACV / AJT / AUF / AXC / AYY Turbolader

ACV / AJT / AUF / AXC / AYY Upgrade Turbolader - 170+ PS

Brutto-Verkaufspreis: 1249,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:199,42 €

Kaution K14 Turbolader

Kaution für den Upgrade Turbolader T4 ACV K14 - Stufe 1 ...

Brutto-Verkaufspreis: 310,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:49,50 €

Kaution VNT Turbolader

Kaution für den Upgrade Turbolader T4 GT22V VNT22 2,5 TDI ...

Brutto-Verkaufspreis: 340,00 €
Preisnachlass:
inkl. MwSt.:54,29 €